Hướng dẫn cài đặt Plugin WP Rocket bản quyền

Plugin WP Rocket là Plugin có trả phí. Bạn không thể tìm thấy Plugin WP Rocket trên kho miễn phí của wp. Bạn chỉ có thể cài đặt bằng cách “upload file”. Việc cài đặt và kích hoạt cũng giống như các plugin khác mà thôi.

Điều quan trọng nhất là lấy Plugin đó ở đâu? Mua thì khá là đắt. Thật may, HostingViet share miễn phí bản quyền. Bạn có thể download tại đây

Yêu cầu tối thiểu

Để cài đặt WP Rocket trên trang web của bạn, kể từ phiên bản 3.8, nó phải đang chạy: 

  • WordPress 5.2
  • PHP 7+ (yêu cầu máy chủ của bạn nâng cấp phiên bản PHP của bạn)

Tải xuống WP Rocket

Khi bạn đã mua WP Rocket, bạn có thể tải xuống tệp zip từ trang tài khoản WP Rocket của  mình .

Donwload miễn phí tại đây (Chỉ áp dụng khi Bạn sử dụng Hosting / VPS tại HostingViet.vn)

Cài đặt tự động

Cài đặt tự động là cách dễ nhất để cài đặt WP Rocket. 

Để thực hiện, hãy đăng nhập vào bảng quản trị WordPress của bạn và đi tới: Plugin-> Add New và nhấp vào Upload Plugin .

Chọn tệp zip và nhấp vào Cài đặt ngay . Sau khi nhấp vào liên kết đó, bạn sẽ được hỏi xem bạn có chắc chắn muốn cài đặt plugin hay không. Nhấp vào có và WordPress sẽ tự động hoàn tất quá trình cài đặt. 

Lưu ý : Sau khi nó được kích hoạt, chỉ cần đi tới bảng cài đặt. 

Hướng dẫn cài đặt

Quá trình cài đặt thủ công bao gồm việc tải tất cả các tệp lên máy chủ web của bạn thông qua phần mềm FTP. 

Giải nén kho lưu trữ, sau đó tải thư mục wp-rocket lên thư mục wp-content / plugins .

Cuối cùng kích hoạt plugin thông qua quản trị viên WordPress của bạn.

Lưu ý:  Sau khi nó được kích hoạt, chỉ cần đi tới bảng cài đặt. 

Dữ liệu giấy phép của WP Rocket

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần thêm thông tin giấy phép vào tệp wp-config.php của mình . Điều này có thể hữu ích như một cách thay thế để xác thực giấy phép mà không cần cài đặt lại đầy đủ, ví dụ: khi di chuyển giấy phép, sau khi đặt lại khóa API, v.v.

Để thêm thông tin của giấy phép vào wp-config.php, bạn sẽ phải xác định hai hằng số sau trong  wp-config.php file:

xác định ('WP_ROCKET_EMAIL', 'YOUR_ACCOUNT_EMAIL');
xác định ('WP_ROCKET_KEY', 'YOUR_API_KEY');

Thay thế:

  • YOUR_ACCOUNT_EMAILbằng email của tài khoản WP Rocket của bạn.
  • YOUR_API_KEYvới Khóa API của bạn .

Để tìm Khóa API của bạn , hãy tải xuống WP Rocket từ tài khoản của bạn:
https://wp-rocket.me/account/

Mở license-data.php tệp và sao chép giá trị của WP_ROCKET_KEY.

Lưu ý:   Việc thay đổi thông tin giấy phép sẽ đặt lại cài đặt WP Rocket của bạn . Vì vậy, trước khi thực hiện việc này, chúng tôi khuyên bạn nên Xuất cài đặt WP Rocket để dễ dàng nhập lại chúng sau này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *